Kongsi-kongsi Ilmiah...

Hak-hak orang muslim


Apabila orang soleh melihat kepada orang toleh(berbuat jahat), maka berkatalah (berdoa):


" Ya Allah, berilah pentunjuk kepadanya, terimalah taubatnya dan ampunilah bagilah di atas kesilapan dan kegelinciran".


*Berendah diri kepada semua orang Islam dan dengan kamu sombong kepada yang lain.


Sabda Rasulullah s.a.w. : " Bahawa Allah mewahyukan kepada aku, bersikap rendah dirilah 


kamu sehingga tidak bersikap sombong seseorang terhadap yang lain".